tian

آخرین اخبار در مورد حرکت جهادی

آغاز حرکت جهادی ایجاد اشتغال در خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی گفت: حرکت جهادی ایجاد اشتغال در سطح استان آغاز شده است و باید جمع بندی اطلاعات و نیز ثبت آن در سامانه رصد اشتغال از سوی نهاد‌ها به سرعت پیگیری شود. یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی گفت:  بر همین اساس لازم است تا آغاز حرکت جهادی ایجاد اشتغال در خراسان رضوی تحلیلی نیز در خصوص مشاغل ایجاد شده شکل بگیرد تا میزان شغل‌های واقعی و پراکندگی آن نیز به‌دست آید.وی با بیان اینکه برخی از ...